Copy widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Copy code
Code copied

LXMP with Clayton Thomas "Krautcore Kamikaze"

30.00 zł


Label: Lado ABC

cat. no.: Lado C/16, 

data premiery: 07.04.2014

 

1. Kuleczka

 

Trzecia z czterech plyt nagrywanych w trio z roznymi wspanialymi muzykami. Ta dokumentuje nasze spotkanie z Claytonem Thomasem.