Copy widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Copy code
Code copied

LXMP with Chad Popple "The Lost Tuba" / CD

30.00 zł


Label: Lado ABC

cat. no.: Lado C/15, 

data premiery: 01.09.2012 

1. kometka 
2. wycinka 
3. omatko 
4. nienacki 
5. miditalerz 
6. wedbigpol 
7. calanetics 
8. mellud 
9. pramauricio 

Pierwsza z czterech plyt nagrywanych w trio z roznymi wspanialymi muzykami. Ta dokumentuje nasze spotkanie z Chadem Popple z Gorge Trio.