Left-arrow 1 2 3 Right-arrow

Copy widget
Widget
Widget
Thumb_widget
Copy code
Code copied

LXMP "Żony w pracy" / MC

20.00 zł


Limited edition (63 copies) tape with the alternative mix by Greg Saunier.

Side A
01. Brasilia
02. Torreador Janusz 
03. Dinojazda 
04. Kolaza 8
05. Universam

Side Z

01. Buzia z buzi
02. Kosmos, Teil 1
03. Karuzela przystawek
04. Kosmos, Teil 2
05. Mancinho 

[PL]
Możnaby powiedzieć, że najnowsza płyta LXMP jest próbą odnalezienia punktu idealnej równowagi pomiędzy muzyką piękną i nieznośną. Jest w tym ziarnko prawdy, ale "zanurzone w septymowych akordach rozedrgane debilizmy" (Schulz) sięgają znacznie wyżej. Przede wszystkim są hołdem dla prawdziwych bohaterów ery tuż-przedkosmicznej: Dicka Hymana i Mary Mayo, Oscara Niemeyera i Lucio Costy, Michelangelo Borettiego i Gregorio Lavandiniego. Hołdem dla osobników utopijnie wierzących w ludzkość. Hołdem dla maszyn ze wschodu (Korg) i zachodu (Moog). Hołdem dla pracujących żon - Anny i Zofii. Jednak "Żony w pracy" oprócz bycia hołdem hołdów, przynoszą również, a nawet przede wszystkim, jedno pytanie z gruntu fundamentalne – "Jak wy to będziecie grać na żywo?".
Download do kasety nie istnieje, ale jak się uprzesz to wyślemy ci mailem.

[ENG]
One can say that LXMP's newest album - "Żony w pracy" ["Wives at work"] is an attempt at finding the perfect balance between beautiful and unbearable music. There's a grain of truth in that, but these "seventh-chord-marinated throbbing cretinisms" (Schulz) reach way higher. First and foremost, they're an homage to the true heroes of the not-yet-spaceage: Dick Hyman and Mary Mayo, Oscar Niemeyer and Lúcio Costa, Michelangelo Boretti and Gregorio Lavandini. They're an homage to those with an utopian belief in the humanity. An homage to the machines of the East (Korg) and the West (Moog). And an homage to the working wives - Anna and Zofia. However, "Żony w pracy", apart from being an homage to the homages, also, or even above all, ask one question of the "fundamental" sort - "How are you gonna play that live?".
PS. Download code of the tape doesn't exist, but if you really push us, we can send it to you by e-mail.

Label: Lado ABC
Cat. no.: Lado A/18MC
Releasee date: 21.03.2016